Anunț initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate