Hotărârea nr. 208/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu şi pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg

Hotararea nr. 208 din 2021 anexa nr. 1 – lista admisi locuinte serviciu anexa nr. 2 – lista respinşi locuinte de serviciu

Contină să citești

Hotărârea nr. 207/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 4, precum şi a listei solicitanţilor respinşi

Hotararea nr. 207 din 2021 anexa nr. 1 – lista solicitanti admisi locuinte pentru tineri anexa nr. 2 – lista respinsi locuinte pentru tineri  

Contină să citești

Hotărârea nr. 206/2021 privind aprobarea continuării raportului juridic şi prelungirea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul Haţeg, pe de o parte şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, pe de altă parte

Hotararea nr. 206 din 2021 anexă-act aditional contract comodat

Contină să citești