Proiect de hotărâre nr. 220/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu şi pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg

Proiect de hotarare nr. 220 din 2021 anexa nr. 1 – lista admisi locuinte serviciu anexa nr. 2 – lista respinsi locuinte de serviciu  

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 219/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 4, precum şi a listei solicitanţilor respinşi

Proiect de hotarare nr. 219 din 2021 Anexa nr. 1- lista admisi locuinte pentru tineri anexa nr. 2 + lista solicitanti respinşi

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr.218/2021 privind aprobarea continuării raportului juridic şi prelungirea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul Haţeg, pe de o parte şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, pe de altă parte

Proiect de hotarare nr. 218 din 2021 anexa-act aditional contract comodat

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 215/2021 pentru aprobarea modificării art. 2, art. 4 şi art. 4² din hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiect de hotarare nr. 215 din 2021 Anexa nr. 1- achiziţii directe Anexa nr. 2 – proiect zone verzi Anexa nr. 3 – proiect cladire liceu

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 214/2021 pentru aprobarea completării cu art. 2¹ a hotărârii nr. 157/2019 privind constatarea aprobării contractării unor finanţări rambursabile interne, de către Oraşul Haţeg, în valoare totală de 3.954.000,00 lei, pentru finanţarea cheltuielilor ce revin beneficiarului Oraşul Haţeg, în scopul implementării a trei proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Proiect de hotarare nr. 214 din 2021

Contină să citești