Hotărârea nr. 197/2021 privind aprobarea punerii la dispoziţia beneficiarului obiectivului de investiţii intitulat „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, a terenurilor necesare pentru realizarea acestuia

Hotararea nr. 197 din 2021 anexa nr. 1 – amplasamente anexa nr. 2 – identificare terenuri anexa nr. 3 – declaratie disponibilitate anexa nr. 4 – adeverinta legile proprietatii

Contină să citești