Hotărârea nr. 215/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, începând cu anul 2023

Hotărârea nr 215 din 2022 anexa-nomenclator si ierarhia functiilor din administratia publică locală

Contină să citești

Hotărârea nr. 211/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din hotărârea nr. 202/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”

Hotărârea nr 211 din 2022 anexa 1 contract de asociere  

Contină să citești