Hotărârea nr. 205/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “ Dotarea unitatii de asistență medicală ambulatorie a Spitalului Orășenesc Hațeg – Judetul Hunedoara”, precum și a acordului de parteneriat încheiat între unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg și Spitalul Orășenesc Hațeg, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta C12 – sănătate, Investiția 2 – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, I 1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, Apelul de proiecte MS-0013

Hotărârea nr 205 din 2022 anexa -acord parteneriat  

Contină să citești

Hotărârea nr. 204/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 145/2022 privind aprobarea depunerii de către Orașul Hațeg a proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Orașului Hațeg”, pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C3 – Managementul deșeurilor lnvestiția I.1. Dezvoltarea,modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate

Hotărârea nr 204 din 2022 anexa insule ecologice digitalizate  

Contină să citești