Proiect de hotărâre nr. 226/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, începând cu anul 2023

Proiect de hotărâre nr 226 din 2022 anexa nomenclator functii publice

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în Orașul Hațeg

Anunt initiere dezbatere publica proiect de hotarare aprobare regulament instituire taxa de salubrizare Proiect de hotarâre nr 230 din 2022 anexa regulament instituire taxa salubrizare referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire taxa de salubrizare    

Contină să citești