Proiect de hotărâre nr. 221/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “ Dotarea unitatii de asistență medicală ambulatorie a Spitalului Orășenesc Hațeg – Judetul Hunedoara”, precum și a acordului de parteneriat încheiat între unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg și Spitalul Orășenesc Hațeg, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta C12 – sănătate, Investiția 2 – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, I 1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, Apelul de proiecte MS-0013

Proiect de hotărâre nr 221 din 2022 anexa acord parteneriat

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr 220/2022, prin care se propune modificarea hotărârii nr. 145/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Orașului Hațeg”, pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență — Componenta C3 — Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune, Subinvestiția I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate

Proiect de hotărâre nr 220 din 2022 anexa 1 construire insule ecologice

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate

Anunt initiere dezbatere proiect avizare documentatie atribuire contract salubrizare Proiect de hotarare nr 219 din 2022 referat atribuire contract delegare    

Contină să citești