Anunț inițiere dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeusrilor în Județul Hunedoara”, precum și acordarea unor mandate speciale

anunt initiere dezbatere publică privind aprobarea incheierii unui act aditional document pozitie Proiect de hotarâre nr 215 din 2022 anexa-act aditional document pozitie referat aprobare act aditional document poziție  

Contină să citești

Anunț inițiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba și implementa, în condițiile legii, actualizarea planului tarifar maximal al populației privind plata serviciului de salubrizare în Județul Hunedoara

Anunt initiere dezbatere plan tarifar deseuri Proiectul de hotărâre nr 214 din 2022 anexa plan tarifar servicii de salubrizare referat aprobare plan tarifar salubrizare  

Contină să citești

Anunț inițiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărare privind avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării ”unor mandate speciale

Anunt initiere dezbatere regulament salubrizare Proiect de hotarare nr 213 din 2022 anexa regulament servicii salubrizare referat aprobare regulament servicii de salubrizare

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 217/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din hotărârea nr. 202/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”

Proiect de hotărâre nr 217 din 2022 anexa contract de asociere

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 214/2022 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba și implementa, în condițiile legii, actualizarea planului tarifar maximal al populației privind plata serviciului de salubrizare în Județul Hunedoara

Proiectul de hotărâre nr 214 din 2022 anexa plan tarifar servicii de salubrizare

Contină să citești