Acte necesare în vederea înregistrării decesului

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

La starea civilă a orașului Hațeg se înregistrează doar decesele care s-au produs pe raza orașului Hațeg (la domiciliu ori la spitalul din Hațeg).

Certificatul de deces se eliberează pe baza actelor doveditoare doar membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (care au încheiat la notar testament, contract de întreţinere ori donaţie, etc).

Declarația de înregistrare a decesului o poate face orice persoană care cunostintă despre aceasta o poate face orice persoană care are cunoștință despre aceasta pe baza documentelor doveditoare, în schimb certificatul de deces se eliberează doar membrilor familiei.

➢           Pentru persoanele care decedează din cauze naturale sâmbăta certificatul de deces poate fi solicitat luni.

ACTE NECESARE:

➢        CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI, ÎN ORIGINAL, eliberat de medicul de familie, spital sau după caz, pentru decesele datorate unei sinucideri, accident sau altor cauze violente de medicul legist din cadrul SJML Hunedoara;

➢        BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE  DECEDAT – original

➢        CERTIFICATUL DE NAŞTERE DECEDAT- original

➢        CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE DECEDAT- original

➢        LIVRETUL MILITAR – pentru persoana de sex masculin – original

➢        SENTINŢA DE DIVORŢ- pentru persoanele divorțate – original

➢        BULETINUL/CARTEA  DE  IDENTITATE  A  DECLARANTULUI  original

(Atenţie! Declarantul trebuie să fie membru din familie – soţ/soție, copii, părinţi, fraţi, nepoţi, alte rude apropiate- dovada rudeniei se va face cu acte de stare civilă în original-certificate de naștere, de căsătorie, de deces ale părinților- pentru copiii căsătoriți care în urma căsătoriei și-au schimbat numele, orice alte acte doveditoare – )

➢        PENTRU CAZURILE DE MOARTE VIOLENTĂ, SINUCIDERE SAU ACCIDENT, declarate în termenul de 48 de ore de la producerea evenimentului, TREBUIE OBLIGATORIU PREZENTATĂ  DOVADĂ ELIBERATĂ   DE POLIŢIE SAU PARCHETUL DIN CADRUL JUDECĂTORIEI HAȚEG;

➢        În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul de 3 zile, respectiv 48 de ore, înregistrarea decesului se va face numai cu aprobarea Parchetului.

După caz, în funcţie de situaţie se vor prezenta şi următoarele acte:

➢        DECLARAŢIE SCRISĂ în fața ofițerului de stare civilă când declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate, ori când declararea decesului nu a fost făcută în termen;

➢        CERTIFICATUL DE DECES AL SOȚULUI -pentru persoanele văduve – original

➢        CONTRACT DE ÎNTREȚINERE, TESTAMENT, ACT DE DONAȚIE, RENTĂ;

➢        LIVRETUL DE FAMILIE.

TERMENE: declararea morţii naturale se face în termen de 3 zile de la deces (în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia). Cazurile de moarte violentă, sinucidere sau accident, se declară în termenul de 48 de ore de la producerea evenimentului.

În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul de 3 zile, respectiv 48 de ore, înregistrarea decesului se va face numai cu aprobarea Parchetului Hațeg.

 • NOTĂ:- când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, găsirii unui cadavru, declaraţia decesului se face în termen de 48 de ore, pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de parchet.
 • Atenţionăm aparţinătorii că în cazul decesului unui membru de familie este interzisă înhumarea decedatului pe teren proprietate personală (grădini, curţi, etc.) fără aprobarea expresă a primarului ori a organelor de specialitate din cadrul primăriei oraşului Hațeg. Pentru aceasta vă veți adresa serviciului de stare civilă cu o cerere.
 • În caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.

E BINE DE ŞTIUT

La starea civilă a orașului Hațeg se înregistrează doar decesele care s-au produs pe raza orașului Hațeg.

La starea civilă aparținătorul vă face o declarație pe proprie răspundere cu privire la bunurile rămase după defunct precum și cu privire la succesibilii moștenitori ai acestuia.

Ofiţerul de stare civilă, reţine în original la înregistrarea decesului:

 1. certificatul medical constatator al decesului eliberat de medic;
 2. actul de identitate al persoanei decedate;
 3. livretul militar al persoanei decedate
 4. dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă, restituie declarantului:

 1. actul de identitate al declarantului;
 2. certificatele de stare civilă ale persoanei decedate pe care s-a aplicat menţiunea DECEDAT;
 3. după caz sentinţa de divorţ, contractul de întreţinere, testament, donaţie între declarant şi persoana decedată.

Ofiţerul de stare civilă eliberează în urma înregistrării actului de deces:

 1. certificatul de deces;
 2. adeverinţa de înhumare.

Când decesul a survenit în străinătate și se doreşte înmormântarea defunctului în oraşul Hațeg

 • Înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea – Primăria oraşulul Hațeg, ulterior în termen de 6 luni urmând a se solicita transcrierea certificatului primit în străinătate.

Acte necesare:

 • cererea scrisă a persoanei interesate (se distribuie gratuit de starea civilă);
 • certificatul original/ extrasul multilingv de deces emis în străinătate, după caz apostilat sau supralegalizat;(originalul se restituie declarantului în vederea solicitării transcrieri);
 • traducerea în limba română în original a certificatului de deces legalizată de un notar din România;
 • certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii)
 • copie după paşaportul mortuar;
 • actul de identitate al declarantului;
 • în cazul în care nu se deține certificat de deces eliberat de autoritățile străine se va prezenta adeverință eliberată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg însoțită de pașaportul mortuar.

 

Print Friendly, PDF & Email