Actele necesare pentru servicii sociale

 1. Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

  Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

  Acte pentru alocația de stat pentru copii

  Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire

  Conditii si acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei

  Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

  Alte formulare

 2. Acte necesare pentru solicitare – INDEMNIZATIE DE CRESTEREA COPILULUI (pdf 10MB)
  model de cerere indemnizație creștere copil
  declarația pe propria răspundere a solicitantului (pdf 18KB)
  la cererea tip se anexează următoarele documente (pdf 13KB)
  cerere majorare indemnizație (pdf 37KB)
  declaratie pe proprie raspundere vechime in munca (pdf 48KB)
 3. Acte necesare pentru solicitare – AJUTOR SOCIAL (pdf 155KB)
 4. Actele necesare pentru solicitare – ALOCAȚIE DE SUSȚINERE A FAMILIEI
  formularul tipizat se poate descărca de aici 
 5. Actele necesare în dosarul – ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII (pdf 63KB)
  formularul tipizat se poate descărca de aici
 6. Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii
 7. Actele necesare acordării dreptului la alocatie de plasament
 8. Actele necesare acordării – STIMULENTULUI DE INSERȚIE (pdf 81KB)
  model de cerere pentru acordare stimulent de inserție (pdf 2MB)
  model de declarație venituri în perioada de inserție
  model declarație-angajament de comunicare modificări în desfășurarea activității (doc 12KB)
  model declarație pe propria răspundre de neândeplinirea condițiilor pentru acordarea concediului de maternitate și a îndemnizației
 9. Acte necesare pentru SERVICII COPII
 10. Actele necesare pentru adopții
 11. Acte necesare pentru SERVICII ADULȚI
 12. Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV)

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email