Anunt initiere dezbatere publica a proiectului de hotarare privind mandatarea ADI Deseuri pentru a aproba documentatia de atribuire a contractului de delegare a servciciului de salubrizare pe durata determinata