Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre pivind aprobarea situaţiilor deosebite, altele decât situaţiile de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate