Anunț inițiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului local de măsuri/acțiuni pentru anul 2023 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027