Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Oraşului Haţeg și a tarifului de capturare practicat de asociație