Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara