Anunț inițiere dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeusrilor în Județul Hunedoara”, precum și acordarea unor mandate speciale