Anunt referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ intitulat proiect de hotărâre nr. 173/2022 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile edilitar gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Oraşului Haţeg, prestate de catre SC Bucura Prest SRL Hateg