Anunt referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ intitulat proiect de hotărâre nr. 212/2022 privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale