Anunț inițiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărare privind avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării ”unor mandate speciale