ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Parcul central din Hațeg

Asistență socială

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Compartimente subordonate Direcției de Asistență socială

 1. Compartimentul intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, emigrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile
 2. Biroul Cantina de ajutor social
 3. Serviciul Creșă de cartier
 4. Compartimentul Asistență medicală școlară
 5. Compartimentul asistență medicală comunitară
 6. Compartimentul evidență și plata beneficii de asistență socială
 7. Compartimentul Juridic și contencios
 8. Compartimentul Servicii sociale și marginalizare socială
 9. Compartimentul Strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale
 10. Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și monitorizare a asistenților.
Print Friendly, PDF & Email

Comunicări

Comunicări și anunțuri din partea Direcției de asistență socială

Anunț referitor la acordarea venitului minim de incluziune

Anunț referitor la acordarea venitului minim de incluziune Anunț referitor la acordarea venitului minim de incluziune Pliant venit minim de incluziune Lista formulare: Cerere acordare venit minim de incluziune Cerere de modificare beneficii Declaratie pentru gospodarirea impreună Lista bunurilor ce duc la excluderea dreptului la VMI

Contină să citești

ORDIN nr. 846 din 24 mai 2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde

ORDIN nr. 846 din 24 mai 2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde Cerere si declaratie pe proprie raspundere solicitare tichete sociale  

Contină să citești
Acte necesare pentru ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute […]

Contină să citești

Acte pentru alocația de stat pentru copii

Acte pentru alocația de stat pentru copii Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni […]

Contină să citești

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 3550KB); adeverința eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care să rezulte dacă solicitanta are dreptul la concediu de maternitate și perioada plătită (sau dacă nu are dreptul) adeverința de […]

Contină să citești

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 2MB); Actul de identitate al solicitantului – copie xerox; Certificatul de naştere al copilului – copie xerox; Livretul de familie – copie xerox; Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, […]

Contină să citești

Actele necesare pentru servicii sociale

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale Acte pentru alocația de stat pentru copii Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire Conditii si acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei Conditiile si actele necesare pentru obtinerea […]

Contină să citești

Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidential pentru persoane vârstnice

Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV) Informații preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Cerere de internare – înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap – Anexa 1 […]

Contină să citești

Acte necesare pentru SERVICII ADULȚI

Acte necesare pentru SERVICII ADULȚI Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap Acte necesare pentru admiterea într-un centru de zi Acte necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap […]

Contină să citești

Acte necesare pentru SERVICII COPII

Acte necesare pentru SERVICII COPII Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare în vederea evaluării complexe a copiilor cu handicap Acte necesare pentru obtinerea cardului european de dizabilitate – informatii utile si cerere tip Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de […]

Contină să citești

Formulare de asistență socială

Formulare de asistență socială Cerere pentru acordarea alocatiei complementare/ alocatie de sustinere pentru familia monoparentala(pdf 1,42MB) Model de cerere pentru drepturi la asistență socială : ajutor social/ alocatie pentru sustinerea familiei/ ajutor pentru incalzire (pdf 1,74MB) Model de cerere pentru modificarea de acordare a unor drepturi (pdf 833KB) Cerere pentru […]

Contină să citești

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii –  Originalul şi copia certificatului de nastere al copilului; –  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal; –  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele: […]

Contină să citești

Actele necesare acordării dreptului la alocatie de plasament

Actele necesare acordării dreptului la alocație de plasament  Cerere tip pentru acordarea alocatiei de plasament (pdf 87Kb)  Lista copiilor aflati in plasament/plasament in regim de urgenta/tutela(pdf 56Kb)  Copia actului de identitate al beneficiarului  Copia certificatului de nastere al copilului ori a actului de identitate al acestuia […]

Contină să citești
Formulare pentru ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Formulare de asistență socială

 1. Cerere pentru acordarea alocatiei complementare/ alocatie de sustinere pentru familia monoparentala(pdf 1,42MB)
 2. Model de cerere pentru drepturi la asistență socială : ajutor social/ alocatie pentru sustinerea familiei/ ajutor pentru incalzire (pdf 1,74MB)
 3. Model de cerere pentru modificarea de acordare a unor drepturi (pdf 833KB)
 4. Cerere pentru acordarea unui ajutor de urgență (pdf 820KB)
 5. CERERE ALOCATIE DE STAT MINORI MODEL (doc)  Acordul de prelucrare a datelor (doc 13Kb)
 6. BORDEROU privind solicitările de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (pdf 75KB)
 7. Model de cerere pentru majorarea indemnizației suplimentare (pdf 32KB).
 8. Model de cerere de acordare a indemnizației de creștere a copilului (pdf 2,12MB)
 9. Anexa 2 – Adeverinta indemnizație de creștere a copilului
 10. Model de cerere pentru drepturile postnatale (lăuzia) (pdf 22 KB)
 11. Model de declarație a veniturilor pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului (pdf 62 KB)
 12. Model de declaratie pentru solicitarea stimulentului de inserție (pdf 56KB)
 13. Declarația de venituri din activități independente (pdf 22KB)
 14. Model declarație a îndeplinirii condițiilor pentru obținere a concediului și indemnizației pentru creșterea copiulului (pdf 76KB)
 15. Model de cerere pentru acordarea indemnizației de copil (pdf 26 KB)
 16. Model de solicitare suplimentară de informații (actualizata) pdf 99KB
 17. Cerere acordare alocatie de stat (pdf 91KB)
 18. Cerere modificari aferente alocatiei de stat (pdf 56KB)
 19. Cerere de transfer alocatie de stat (pdf 46KB)
 20. Cerere alocatie de stat tineri peste 18 ani (pdf 32KB)
 21. Adeverinta angajator – venituri realizate (pdf 146KB)
 22. Cerere majorare indemnizatie (pdf 37KB)
 23. Declaratie pe proprie raspundere vechime in munca (pdf 48KB)
 24. Declaratie solicitare stimulent de insertie (pdf 56KB)
 25. Cerere actualizare modalitate de plata – mandat postal sau cont bancar (pdf 35KB)
 26. Cerere acordare alocatie de plasament (pdf 87KB)
 27. Anexa lista copii aflati in plasament (pdf 56KB)
 28. Cerere Formulare Europene- declaratie pe proprie raspundere ( obtinere adeverinta, suspendare alocatie) pdf 39KB
 29. Cerere reluare plata alocatie de stat in Romania (pdf 39KB)
 30. SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII
  Acest formular se utilizează pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii sau/şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului , respectiv a stimulentului lunar, pentru unul sau mai mulţi copii.
 31. Formular European E401 (pdf 162KB)E402 (pdf 301KB)E405 (pdf 131KB) si E411 (pdf 119KB).
 32. Cerere acordare indemnizatie pe perioada concediului de acomodare (pdf 58KB)documente necesare (pdf 49KB).
 33. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru adulti (pdf 76KB)
 34. Cerere acordare indemnizatie de hrana pentru copii (pdf 77KB)
 35. Cerere mostenitor ridicare de la Oficiul Postal a  prestatiilor sociale cuvenite decedatului (pdf 50KB)
 36. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale (pdf 65KB)
 37. Cerere acordare restante prestatii sociale pentru persoane cu handicap (pdf 90KB)acte necesare (pdf 39KB)
 38. Cerere simpla eliberare adeverinta (pdf 64KB)
 39. Cerere acordare restante prestatii sociale persoana TBC (pdf 90KB),
 40. Declaratie pe proprie raspundere mostenitor ridicare prestatii sociale persoana decedata diagnosticata cu TBC (pdf 75KB)acte necesare (pdf 29KB)
 41. Cerere eliberare adeverinta , fisa plati, decizie (pdf 78KB)
 42. Cerere acordare ajutor de incalzire 2021 format electronic
 43. Cerere si declaratie pe proprie raspundere solicitare tichete sociale
 44. Cerere acordare venit minim de incluziune
 45. Cerere de modificare beneficii
 46. Declaratie pentru gospodarirea impreună
 47. Lista bunurilor ce duc la excluderea dreptului la VMI

>>> Actualizează lista

Compartimentul intervenții în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile

decorativ

Telverde 0800 500 033, este un număr gratuit la care puteți apela pentru informații despre legile care vă protejează, consiliere și sprijin pentru soluționarea situațiilor de criză familiară.

Aplicatia Bright-sky

Bright Sky RO este o aplicație mobilă gratuită, lansată de Fundația Vodafone România , în parteneriat cu Poliția Română, Asociația Necuvinte și Asociatia Code for Romania,  cu scopul de a oferi asistență și sprijin specializat victimelor violenței domestice, sau celor îngrijorați de siguranța cuiva cunoscut sau a unui membru al familiei.

decorativ

Telverde 0800 500 550, este un număr gratuit în sprijinul copiilor și adulților instituționalizați.
Cei aflați în centrele rezidențiale pot suna la acest număr pentru a afla informații, pentru consiliere și pentru a semnala eventuale probleme și abuzuri

Violența domestică

În cadrul Primăriei orașului Hațeg funcționează o echipă mobilă pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică.
În orice situație în care considerați că este necesară intervenția echipei mobile, nu ezitați să apelați la:

 1. Compartimentul intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, emigrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile
 2. Biroul Cantina de ajutor social
 3. Serviciul Creșă de cartier
 4. Compartimentul Asistență medicală școlară
 5. Compartimentul asistență medicală comunitară
 6. Compartimentul evidență și plata beneficii de asistență socială
 7. Compartimentul Juridic și contencios
 8. Compartimentul Servicii sociale și marginalizare socială
 9. Compartimentul Strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale
 10. Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și monitorizare a asistenților.

Echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Direcția de asistență socială
Coordonator:
Iliescu Gabriel
Membrii:
Bivolaru Liliana
Hâcă Cosmina
Sbuchea Salomeea
Serviciul juridic
Membru:
Martinesc Andreea Monica
Poliția Locală
Membru Titular:
Ilioni Ciprian
Membrii de rezervă:
Selegean Horia
Balintoni Cornel
Luchini Artur

 

 

>>> Actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

GHID VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

GHID VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

Ieșirea dintr-o relație violentă nu este ușoară. Agresorul fie nu recunoaște cât de grav este comportamentul lui, fie promite că se va schimba dacă este iertat și sprijinit de familie. De cele mai multe, recurge la șantaj emoțional și învinovățește pe alții pentru situația în care a ajuns familia.

Indiferent de ce strategie de control aplică abuzatorul, victima trebuie să știe că are dreptul la o viață demnă, că există instituții care o pot ajuta să rezolve criza.

Există resurse disponibile pentru persoanele abuzate și bătute, inclusiv adăposturi, servicii de consiliere vocațională și grup de suport, consiliere juridică și socio-educațională.

Cere ajutor !

 • Sună la 112 şi cere sprijin dacă viaţa şi sănătatea îți sunt puse în pericol !
 • Sună la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județ, unde există servicii pentru sprijinul victimelor violenței domestice, prin proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” – 0254 / 233.340, 0254 / 233.341 !
 • Apelează linia telefonică națională gratuită, pusă la dispoziția victimelor violenței domestice – 0800.500.333 !
 • Cere ajutor medical deoarece vătămările suferite pot evolua neaşteptat şi se pot agrava rapid !
 • Solicită consultul medico-legal şi eliberarea unui certificat constatator !

În cazul unei agresiuni, nu distruge probele necesare medicilor legişti și polițiștilor !

Ordinul de protecție
Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie

Ordinul de protecție poate cuprinde evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate, reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei.

Ordinul poate stabili limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima.

Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie;

 • Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
 • Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
  Obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
 • Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Durata măsurilor de protecție dispuse de instanța de judecată este determinată în mod explicit de către judecător, dar nu poate fi mai mare de șase luni de la data emiterii ordinului. Chiar dacă decizia nu indică în mod expres durata măsurilor luate, ele vor intra în vigoare pentru o perioadă de șase luni de la data emiterii.

Competenţa de emitere a ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.
Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este însăşi victima.
Cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar.

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

Ordinul de protecţie este executoriu.
Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Sursa: https://fiipregatit.ro/ghid/violenta-domestica

Print Friendly, PDF & Email

Cantina socială

Direcția de Asistență Socială HAȚEG
Hațeg, Piața Unirii nr. 6,
asistentasociala@primariehateg.ro sau hategasistentasociala@yahoo.com
Serviciul social:
Cantină de asistență socială Hațeg Str. Horea nr. 3
Capacitate pentru persoane aflate în dificultate: 50
Program Functionare Cantina:
Luni-Vineri: 08:00 – 16:00
Program Distributie Hrana:
Luni-Vineri: 13:00 – 15:00

Informare generale despre cantina de asisitenta socială

Informare generale despre cantina de asistenta socială

Program functionare cantina sociala

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [157.79 KB]

Cerere tip acordare masa la Cantina de asistenta sociala Hateg

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [109.34 KB]

Model contract cantina

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [1.22 MB]

Conditii de admitere la cantina de asistenta sociala

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [197.36 KB]

Hotarare Consiliu nr. 142/2021 privind aprobare Regulament Organizare si Functionare Cantina Sociala

HCL 142-2021_Regulament Organizare si Functionare Cantina

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [7.08 MB]

 

 

>>> actualizează

Print Friendly, PDF & Email