ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Parcul central din Hațeg

Asistență socială

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimente subordonate Direcției de Asistență socială

 1. Compartimentul intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, emigrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile
 2. Biroul Cantina de ajutor social
 3. Serviciul Creșă de cartier
 4. Compartimentul Asistență medicală școlară
 5. Compartimentul asistență medicală comunitară
 6. Compartimentul evidență și plata beneficii de asistență socială
 7. Compartimentul Juridic și contencios
 8. Compartimentul Servicii sociale și marginalizare socială
 9. Compartimentul Strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale
 10. Compartimentul Monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și monitorizare a asistenților.
Print Friendly, PDF & Email

Comunicări

Comunicări și anunțuri din partea Direcției de asistență socială

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Acte necesare pentru ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Formulare pentru ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimentul intervenții în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile

decorativ

Telverde 0800 500 033, este un număr gratuit la care puteți apela pentru informații despre legile care vă protejează, consiliere și sprijin pentru soluționarea situațiilor de criză familiară.

Aplicatia Bright-sky

Bright Sky RO este o aplicație mobilă gratuită, lansată de Fundația Vodafone România , în parteneriat cu Poliția Română, Asociația Necuvinte și Asociatia Code for Romania,  cu scopul de a oferi asistență și sprijin specializat victimelor violenței domestice, sau celor îngrijorați de siguranța cuiva cunoscut sau a unui membru al familiei.

decorativ

Telverde 0800 500 550, este un număr gratuit în sprijinul copiilor și adulților instituționalizați.
Cei aflați în centrele rezidențiale pot suna la acest număr pentru a afla informații, pentru consiliere și pentru a semnala eventuale probleme și abuzuri

Violența domestică

În cadrul Primăriei orașului Hațeg funcționează o echipă mobilă pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică.
În orice situație în care considerați că este necesară intervenția echipei mobile, nu ezitați să apelați la:

Echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Direcția de asistență socială
Coordonator:
Iliescu Gabriel
Membrii:
Bivolaru Liliana
Hâcă Cosmina
Sbuchea Salomeea
Serviciul juridic
Membru:
Martinesc Andreea Monica
Poliția Locală
Membru Titular:
Ilioni Ciprian
Membrii de rezervă:
Selegean Horia
Balintoni Cornel
Luchini Artur

 

 

>>> Actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

GHID VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

GHID VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

Ieșirea dintr-o relație violentă nu este ușoară. Agresorul fie nu recunoaște cât de grav este comportamentul lui, fie promite că se va schimba dacă este iertat și sprijinit de familie. De cele mai multe, recurge la șantaj emoțional și învinovățește pe alții pentru situația în care a ajuns familia.

Indiferent de ce strategie de control aplică abuzatorul, victima trebuie să știe că are dreptul la o viață demnă, că există instituții care o pot ajuta să rezolve criza.

Există resurse disponibile pentru persoanele abuzate și bătute, inclusiv adăposturi, servicii de consiliere vocațională și grup de suport, consiliere juridică și socio-educațională.

Cere ajutor !

 • Sună la 112 şi cere sprijin dacă viaţa şi sănătatea îți sunt puse în pericol !
 • Sună la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județ, unde există servicii pentru sprijinul victimelor violenței domestice, prin proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” – 0254 / 233.340, 0254 / 233.341 !
 • Apelează linia telefonică națională gratuită, pusă la dispoziția victimelor violenței domestice – 0800.500.333 !
 • Cere ajutor medical deoarece vătămările suferite pot evolua neaşteptat şi se pot agrava rapid !
 • Solicită consultul medico-legal şi eliberarea unui certificat constatator !

În cazul unei agresiuni, nu distruge probele necesare medicilor legişti și polițiștilor !

Ordinul de protecție
Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie

Ordinul de protecție poate cuprinde evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate, reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei.

Ordinul poate stabili limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima.

Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie;

 • Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
 • Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
  Obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
 • Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Durata măsurilor de protecție dispuse de instanța de judecată este determinată în mod explicit de către judecător, dar nu poate fi mai mare de șase luni de la data emiterii ordinului. Chiar dacă decizia nu indică în mod expres durata măsurilor luate, ele vor intra în vigoare pentru o perioadă de șase luni de la data emiterii.

Competenţa de emitere a ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.
Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este însăşi victima.
Cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar.

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

Ordinul de protecţie este executoriu.
Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Sursa: https://fiipregatit.ro/ghid/violenta-domestica

Print Friendly, PDF & Email

Cantina socială
Print Friendly, PDF & Email