Achizitie Elaborare DALI, PT, studiu geotehnic, audit energetic, expertiza tehnica, pentru obiectivul „Eficientizare energetica blocuri de locuinte: bl. 13 str. Ovid Densusianu, bl. 13DKL str. T. Vladimirescu, bl. 13 DHI str. T. Vladimirescu, oraș Hațeg”

Documentatie atribuire Elaborare DALI, PT, studiu geotehnic, audit energetic, expertiza tehnica, pentru obiectivul „Eficientizare energetica blocuri de locuinte: bl. 13 str. Ovid Densusianu, bl. 13DKL str. T. Vladimirescu, bl. 13 DHI str. T. Vladimirescu, oraș Hațeg”

Contină să citești

PV privind rezultatul cu punctajul obtinut de proiectele selectionate depuse spre finantare nerambursabila de la Bugetul Local al Orasului Hateg domeniile culte religioase si programe si proiecte sportive pe anul 2023

PV privind rezultatul cu punctajul obtinut de proiectele selectionate depuse spre finantare nerambursabila de la Bugetul Local al Orasului Hateg domeniile culte religioase si programe si proiecte sportive pe anul 2023

Contină să citești