ORDIN nr. 846 din 24 mai 2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde

ORDIN nr. 846 din 24 mai 2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde Cerere si declaratie pe proprie raspundere solicitare tichete sociale  

Contină să citești

Informații Cantina socială

Direcția de Asistență Socială HAȚEG Hațeg, Piața Unirii nr. 6, asistentasociala@primariehateg.ro sau hategasistentasociala@yahoo.com Serviciul social: Cantină de asistență socială Hațeg Str. Horea nr. 3 Capacitate pentru persoane aflate în dificultate: 50 Program Functionare Cantina: Luni-Vineri: 08:00 – 16:00 Program Distributie Hrana: Luni-Vineri: 13:00 – 15:00 Program functionare cantina sociala Cerere […]

Contină să citești

Compartimente subordonate Direcției de Asistență socială

Compartimentul intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, emigrație, repatrieri și relația cu asociațiile și fundațiile Biroul Cantina de ajutor social Serviciul Creșă de cartier Compartimentul Asistență medicală școlară Compartimentul asistență medicală comunitară Compartimentul evidență și plata beneficii de asistență socială Compartimentul Juridic și contencios Compartimentul Servicii sociale […]

Contină să citești

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute […]

Contină să citești

Condiții și acte necesare pentru obținerea alocației pentru susținerea familiei

Începând cu data de 01.01.2011 a fost adoptată Legea nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, data la care a fost abrogate Ordonanța de Urgență nr.105/2003, privind alocația familială complementară de susținere pentru familia monoparentală. Principalele prevederi ale noului act normative sunt: Stabilirea limitei maxime de venituri până la care […]

Contină să citești