Stabilirea resedintei

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu). Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate […]

Contină să citești

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate […]

Contină să citești

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor […]

Contină să citești

Declaraţia de primire în spaţiu

Declaraţia de primire în spaţiu Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu. […]

Contină să citești

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru certificatul de naştere, original şi copie […]

Contină să citești

Acte de identitate

Cartea de identitate este actul ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, numele şi prenumele, cetăţenia română şi domiciliul titularului. Prin act de identitate se înţelege: cartea de identitate cartea de identitate provizorie buletin […]

Contină să citești

Programul de lucru

Evidența persoanelor Programul de lucru cu publicul luni: 8:30 – 15:00 marți: 8:30 – 14:00 miercuri: 8:30 – 14:00 joi: 8:30 – 13:00 /   15:00 – 17:00 vineri: 8:30 – 14:00 Stare civilă Programul de lucru cu publicul luni-joi:  8:30 – 10:30 (preluare acte)/ 13:30 – 15:30(eliberare acte) vineri:  8:30 […]

Contină să citești