Adrese de e-mail primărie

Primar primar@primariehateg.ro Viceprimar viceprimar@primariehateg.ro Secretarul General al orașului secretargeneral@primariehateg.ro Administrator public admin-public@primariehateg.ro a.public.hateg@gmail.com Serviciul juridic juridic@primariehateg.ro Arhitect șef & Urbanism arhitectsef@primariehateg.ro arhitectsef_hateg@yahoo.com urbanism@primariehateg.ro autorizare@primariehateg.ro Birou Tehnic-Investitii tehnic.hateg@yahoo.com biroultehnic@primariehateg.ro compartiment-dezvoltare@primariehateg.ro Direcția de Asistență socială asistentasociala@primariehateg.ro hategasistentasociala@yahoo.com Direcția economică directia-economica@primariehateg.ro achizitiipublice@primariehateg.ro achizitii.hateg@yahoo.com impozitesitaxe@primariehateg.ro bitl@primariehateg.ro buget-contabilitate@primariehateg.ro Biroul de administrare a domeniului public și […]

Contină să citești

Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria orașului Hațeg

Lista cuprinzând informaţiile de interes public: – hotărârile adoptate de Consiliul local al orașului Hațeg; – organigrama Primăriei orașului Hațeg; – regulamentul de organizare şi funcţionare al orașului Hațeg; – anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei orașului Hațeg; – anunţuri de licitaţii; – lista certificatelor de urbanism; – lista […]

Contină să citești