Proiect de hotărâre nr. 27/2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”

Proiect de hotărâre nr 27 din 2023 anexa 1-deviz extindere retea apă anexa 2- extindere retea apă anexa 3 -extindere retea apă

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Direcţiei de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Haţeg, administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2023

Anunt initiere dezbatere publica proiect de hotarare plan de servicii sociale Proiect de hotărâre nr 28 din 2023 anexa- plan de servicii sociale referat de aprobare plan de servicii sociale

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 26/2023 privind respingerea documentației fundamentată prin notele de fundamentare nr. 2430/29.11.2022, nr. 2439/29.11.2022 și nr. 2469/06.12.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, propusă a sta la baza atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara

Proiect de hotărâre nr 26 din 2023

Contină să citești