Hotărârea nr. 83/2024 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă în sumă de 550.000 lei, din bugetul local al oraşului Haţeg, pentru domeniile culte religioase și programe și proiecte sportive, cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică și asiciațiilor și fundațiilor cu activitate sportivă, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Haţeg

Hotărârea nr 83 din 2024 anexa centralizator finantari nerambursabile culte  

Contină să citești