Hotărârea nr. 229/2023 privind aprobarea devizului general, actualizat, precum și devizele, actualizate, ale lotului 1 și lotului 2, pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”

Hotărârea nr 229 din 2023 anexa nr 1 deviz general anexa nr 2-deviz general anexa nr 3- deviz general anexa nr 4- deviz general anexa nr 5 deviz general anexa nr 6- deviz general anexa nr 7 deviz general  

Contină să citești

Hotărârea nr. 226/2023 privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg și a reprezentanților desemnați să compună consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg, pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea la nivelul societății comerciale a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

Hotărârea nr 226 din 2023

Contină să citești

Hotărârea nr. 223/2023 privind aprobarea extinderii construcției spațiului comercial ,,Tomi&Dor Alpexim”, situat în orașul Hațeg, strada Sarmizegetusa, nr. 5A, pe terenul alăturat, cu suprafața totală de 118 m², înscris în CF nr. 65415 Hațeg, nr. cadastral 65415 și în CF nr. 72040 Haţeg, nr. cadastral 72040, aflat în proprietatea privată a orașului Hațeg, pe baza unui raport juridic de concesiune

Hotărârea nr 223 din 2023  

Contină să citești

Hotărârea nr. 222/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2/2216/2005, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60064 Haţeg, provenit din CF vechi 2419/A, nr. topografic 232/16/A/2/2/4, în suprafaţă de 35 m², situat în orașul Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. 30B, parter, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției edificată pe teren

Hotărârea nr 222 din 2023 anexa contract de concesiune

Contină să citești