Regimul Matrimonial

➢        În cazul transcrierii certificatului/extrasului de stare civilă eliberat de autoritățile străine este obligatorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ din partea ambilor soți, români sau străini(doar pentru cuplurile care s-au căsătorit după data de 1 octombrie 2011) cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial (regimul matrimonial stabilit la încheierea căsătoriei sau ulterior până […]

Contină să citești

Obținerea livretului de familie

LIVRETUL DE FAMILIE Conform HG nr.495/1997, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiaţia copiilor şi situația lor juridică față de reprezentanții lor legali. Acesta se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii căsătoriei precum si la cererea reprezentantului familiei a cărei domiciliu (nu reşedinţă) […]

Contină să citești