Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute […]

Contină să citești

Condiții și acte necesare pentru obținerea alocației pentru susținerea familiei

Începând cu data de 01.01.2011 a fost adoptată Legea nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, data la care a fost abrogate Ordonanța de Urgență nr.105/2003, privind alocația familială complementară de susținere pentru familia monoparentală. Principalele prevederi ale noului act normative sunt: Stabilirea limitei maxime de venituri până la care […]

Contină să citești

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 3550KB); adeverința eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care să rezulte dacă solicitanta are dreptul la concediu de maternitate și perioada plătită (sau dacă nu are dreptul) adeverința de […]

Contină să citești

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 2MB); Actul de identitate al solicitantului – copie xerox; Certificatul de naştere al copilului – copie xerox; Livretul de familie – copie xerox; Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, […]

Contină să citești

Actele necesare pentru servicii sociale

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale Acte pentru alocația de stat pentru copii Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire Conditii si acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei Conditiile si actele necesare pentru obtinerea […]

Contină să citești

Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidential pentru persoane vârstnice

Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV) Informații preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Cerere de internare – înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap – Anexa 1 […]

Contină să citești