Achizitie Elaborare DALI, PT, studiu geotehnic, audit energetic, expertiza tehnica, pentru obiectivul „Eficientizare energetica blocuri de locuinte: bl. 13 str. Ovid Densusianu, bl. 13DKL str. T. Vladimirescu, bl. 13 DHI str. T. Vladimirescu, oraș Hațeg”

Documentatie atribuire Elaborare DALI, PT, studiu geotehnic, audit energetic, expertiza tehnica, pentru obiectivul „Eficientizare energetica blocuri de locuinte: bl. 13 str. Ovid Densusianu, bl. 13DKL str. T. Vladimirescu, bl. 13 DHI str. T. Vladimirescu, oraș Hațeg”

Contină să citești