Program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Orașului Hațeg pentru activități nonprofit de interes local, domeniul culte religioase și domeniul programe și proiecte sportive pentru anul 2023

Program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Orașului Hațeg pentru activități nonprofit de interes local, domeniul culte religioase și domeniul programe și proiecte sportive pentru anul 2023

Contină să citești

Anut participare finanţări nerambursabile din bugetul local al Orașului Hațeg pentru activități nonprofit de interes local, domeniul culte religioase și domeniul programe și proiecte sportive pentru anul 2023

Anut participare finanţări nerambursabile din bugetul local al Orașului Hațeg pentru activități nonprofit de interes local, domeniul culte religioase și domeniul programe și proiecte sportive pentru anul 2023

Contină să citești

Adresa către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

Către, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara Conform OMFP 1998 din 9 aprilie 2019, privind execuția cheltuielilor efectuate la titlul 56,, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare’’ și la titlul 58 ,, Proiecte finananțate din fonduri europene externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020’’, vă comunicăm că Unitatea administrativ […]

Contină să citești