Proiect de dispoziție privind Codul etic al funcționarilor publici

Proiect de Dispoziție de primar privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituțiilor publice locale și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al orașului Hațeg. Proiect de dispoziție Codul etic al funcționarilor

Contină să citești