Legislație primărie

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare HG 123/2002 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul […]

Contină să citești