Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria orașului Hațeg

Lista cuprinzând informaţiile de interes public: – hotărârile adoptate de Consiliul local al orașului Hațeg; – organigrama Primăriei orașului Hațeg; – regulamentul de organizare şi funcţionare al orașului Hațeg; – anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei orașului Hațeg; – anunţuri de licitaţii; – lista certificatelor de urbanism; – lista […]

Contină să citești