Compartimente și servicii în subordinea Secretarului General al orașului Hațeg

Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP) dublă subordonare cu Consiliul Local al orașului Hațeg Serviciul Juridic Contencios, – executări silite – administrație publică locală și arhiva – relații cu publicul – protocol – secretariat Serviciul cadastru și agricultură – exploatarea pajiștilor – registrul agricol – protecția mediului >> […]

Contină să citești