Hotărârea nr. 181/2023 pentru completarea cu art. 1¹ a hotărârii nr. 159/2023 privind exprimarea acordului concedentului Orașul Hațeg pentru radierea din CF nr. 70678 Hațeg, a contractului de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială Oraşul Haţeg şi SC Next City SA, ca urmare a încetării acestuia, prin acordul părților

Hotărarea nr 181 din 2023

Contină să citești

Hotărârea nr. 179/2023 pentru aprobarea modificării și completării art. 1² și a anexei nr. 5 din hotărârea nr. 82/2019 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Hotărarea nr 179 din 2023 program anual al achizitilor publice 2019

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 189/2023 pentru completarea cu art. 1¹ a hotărârii nr. 159/2023 privind exprimarea acordului concedentului Orașul Hațeg pentru radierea din CF nr. 70678 Hațeg, a contractului de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială Oraşul Haţeg şi SC Next City SA, ca urmare a încetării acestuia, prin acordul părților

Proiect de hotărare nr 189 din 2023

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 188/2023 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului intravilan, înscris în CF nr. 71956 Hațeg, nr. cadastral 71956, în suprafață de 65 mp², categoria de folosință curți-construcții, în vederea extinderii construcției spațiu comercial ,,Select”, înscris în CF nr. 60678 – C1 – U5 Hațeg, nr. top 15/P2, situat pe strada Tudor Vladimirescu, Bl. 13 DKL, ap. 2, prin edificarea, în condițiile legii, a unei terase provizorii închise

Proiect de hotărare nr 188 din 2023

Contină să citești