Hotărârea nr. 181/2023 pentru completarea cu art. 1¹ a hotărârii nr. 159/2023 privind exprimarea acordului concedentului Orașul Hațeg pentru radierea din CF nr. 70678 Hațeg, a contractului de concesiune nr. 11007 din 19.07.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială Oraşul Haţeg şi SC Next City SA, ca urmare a încetării acestuia, prin acordul părților

Hotărarea nr 181 din 2023

Contină să citești

Hotărârea nr. 179/2023 pentru aprobarea modificării și completării art. 1² și a anexei nr. 5 din hotărârea nr. 82/2019 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2019, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Hotărarea nr 179 din 2023 program anual al achizitilor publice 2019

Contină să citești

Hotărârea nr. 174/2023 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă în sumă de 180.000 lei, din bugetul local al oraşului Haţeg, pentru domeniile culte religioase și programe și proiecte sportive, cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică și asiciațiilor și fundațiilor cu activitate sportivă, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Haţeg

Hotărârea nr 174 din 2023 anexa-centralizator finantari nerambursabile 2023  

Contină să citești