Hotărârea nr. 23/2024 privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din Creșa Orașului Hațeg, arondată Liceului Teoretic ,,I.C. Brătianu” Haţeg, în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale, în cadrul Compartimentului cabinete medicale școlare, aflat în componența Direcției de asistență socială Hațeg

Hotărârea nr 23 din 2024

Contină să citești

Hotărârea nr. 21/2024 privind aprobarea acordării normei de hrană, în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a acesteia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, personalului Poliţiei Locale Hațeg, în anul 2024, pentru o perioadă de maxim un an calendaristic, în limitele prevăzute cu această destinație în bugetul local aprobat, în condițiile legii

Hotărârea nr 21 din 2024

Contină să citești

Hotărârea nr. 14/2024 privind aprobarea acordului de parteneriat între Orasul Hateg și Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva în vederea depunerii proiectului “BIBLIO HD” finanțat prin PNRR, în cadrul apelului de proiecte „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2

Hotărârea nr 14 din 2024 anexa acord parteneriat  

Contină să citești