Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind aprobarea devizului general, a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza studiu fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”

Proiect de hotărâre nr 55 din 2023 ANEXA 1 -DEVIZ ANEXA 2 -caracteristici  

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 54/2023 pentru modificarea și completarea hotărârii nr. 9/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiect de hotărâre nr 54 din 2023 anexa 1 -program anual achizitii publice 2023-modernizare iluminat anexa 2-program anual al achizitiilor publice-construire locuinte nZEB      

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 53/2023 pentru aprobarea modificării art. 4² și a anexei nr. 6 din hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiect de hotărâre nr 53 din 2023 anexa -program anual al achizitiilor publice-colegiu

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 51/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – EDUCATIE in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a aprobării cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de învățământ preuniversitar de pe raza unității administrativ-teritoriale Orașul Hateg, județul Hunedoara“

Proiect de hotărâre nr 51 din 2023 anexa- analiza nevoi

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 50/2023 privind aprobarea regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al Orașului Hațeg a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și modul de constituire și atribuțiile Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

Proiect de hotărâre nr 50 din 2023 anexa-regulament finantări nerambrursabile

Contină să citești