Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Direcţiei de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Haţeg, administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2024

Anunț aprobare plan de actiuni servicii sociale Proiect de hotărâre nr 64 din 2024 anexa plan de servicii sociale pe anul 2024 referat de aprobare plan de servicii sociale    

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publica privind Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul atribuirii în folosinţă gratuită, la cerere, tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, de maxim 400 m², din terenurile aflate în proprietatea privată a Orașului Hațeg, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare

Anunt initiere proiect aprobare regulament atribuire teren tineri Proiect de hotărâre nr 63 din 2024 anexa regulament atribuire teren tineri referat de aprobare regulament terenuri pentru tineri  

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de acțiune comunitară ce va fi realizat în anul 2024, la nivelul Direcției de asistență socială Hațeg

anunt dezbatere proiect program actiuni comunitare Proiect de hotărâre nr 48 din 2024 anexa plan de actiuni comunitare anexa program de actiuni comunitare referat proiect program de actiuni comunitare  

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

Anunț initiere dezbatere publică proiect acordare mandat A.D.I. Deseuri Proiect de hotărâre nr 41 din 2024 referat de aprobare mandatare atribuire contract de delegare

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre pivind aprobarea situaţiilor deosebite, altele decât situaţiile de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență precum și ajutoare comunitare, în bani şi/sau în natură, persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de dificultate

Anunt initiere dezbatere publică proiect ajutoare de urgență Proiect de hotărâre nr 40 din 2024 anexa-lista situatii ajutoare de urgență referat de aprobare ajutoare de urgență

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Anunt initiere dezbatere publica program achizitii publice 2024 Proiect de hotărâre nr 4 din 2024 anexa nr 1- program de achizitii anexa nr 2 program de achizitii anexa nr 3- program de achizitii referat de aprobare program de achizitii

Contină să citești

Anunț initiere dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a Oraşului Haţeg şi a documentelor specifice

Anunț initiere dezbatere publica proiect de hotărâre alegere formă de delegare salubrizare Proiect de hotărâre nr 240 din 2023 anexa nr 1- studiu de oportunitate anexa nr 2- contract de delegare anexa nr 3- regulament anexa nr 4- caiet de sarcini anexa nr 5 lista bunuri referat aprobare modalitati de […]

Contină să citești