Anunț inițiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al Orașului Hațeg a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și modul de constituire și atribuțiile Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

anunț initiere dezbatere publică Proiect de hotărâre nr 50 din 2023 anexa-regulament finantări nerambrursabile referat de aprobare regim finantari nerambursabile  

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a aproba și implementa, în condițiile legii, actualizarea planului tarifar maximal al populației privind plata serviciului de salubrizare în Județul Hunedoara

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Proiect de hotarare nr 33 din 2023 Planul Tarifar – Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor_actualizare_nov.2022  referat de aprobare plan tarifar salubrizare

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind avizarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare Proiect de hotarare nr 32 din 2023 anexa documentatie atribuire contract de delegare Anexe nr. 2 – documentatie atribuire contract delegare serviciu de salubrizare referat de […]

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara

Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare Proiect de hotarare nr 31 din 2023 anexa studiu oportunitate delegare serviciu salubrizare referat de aprobare studiu deseuri

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Direcţiei de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Haţeg, administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2023

Anunt initiere dezbatere publica proiect de hotarare plan de servicii sociale Proiect de hotărâre nr 28 din 2023 anexa- plan de servicii sociale referat de aprobare plan de servicii sociale

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Oraşului Haţeg și a tarifului de capturare practicat de asociație

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al A.D.I. ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Proiect de hotărâre nr 10 din 2023 anexa 1 – regulement organizare caini anexa nr. 2 – caiet de sarcini caini fara stapan Referat de aprobare […]

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat “Construire pensiune și anexe – terasă acoperită, piscinină, amenajare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare de șantier‘’ în localitatea Silvașu de Jos, beneficiar Davidoni Ariana Paula

Anunt initiere dezbatere publica pentru proiectul de hotarare privind elaborare plan urbanistic zonal Proiect de hotărâre nr 9 din 2023 anexa 1 elaborare plan urbanistic zonal Anexa 2 elaborare plan urbanistic zonal referat de aprobare pentru proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ––in localitatea Silvasu de Jos  

Contină să citești

Anunt inițiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2023

Anunț initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2023 Proiect de hotărâre nr 7 din 2023 Anexa plan de actiuni si lucrari de interes local Referat de aprobare […]

Contină să citești

Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023

Anunt initiere dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023 Proiect de hotărâre nr 6 din 2023 anexa 1 -program anual de achizitii publice 2023 anexa 2-program anual achizitii publice 2023 anexa 3 program anual achizitii publice 2023 anexa 4 program anual […]

Contină să citești