Stabilirea resedintei

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu). Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate […]

Contină să citești

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru certificatul de naştere, original şi copie […]

Contină să citești

Acte de identitate

Cartea de identitate este actul ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, numele şi prenumele, cetăţenia română şi domiciliul titularului. Prin act de identitate se înţelege: cartea de identitate cartea de identitate provizorie buletin […]

Contină să citești