Stabilirea resedintei

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu). Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate […]

Contină să citești

Declaraţia de primire în spaţiu

Declaraţia de primire în spaţiu Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu. […]

Contină să citești

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru certificatul de naştere, original şi copie […]

Contină să citești