Regimul Matrimonial

➢        În cazul transcrierii certificatului/extrasului de stare civilă eliberat de autoritățile străine este obligatorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ din partea ambilor soți, români sau străini(doar pentru cuplurile care s-au căsătorit după data de 1 octombrie 2011) cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial (regimul matrimonial stabilit la încheierea căsătoriei sau ulterior până […]

Contină să citești

Obținerea livretului de familie

LIVRETUL DE FAMILIE Conform HG nr.495/1997, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiaţia copiilor şi situația lor juridică față de reprezentanții lor legali. Acesta se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii căsătoriei precum si la cererea reprezentantului familiei a cărei domiciliu (nu reşedinţă) […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea înregistrarii nasterii unui nou-născut

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII ATENŢIE ! părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea copiilor, sunt pasibili de amendă cuprinsă între 50 – 150 lei. Înregistrarea naşterii copilului se face, de oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din localitatea în […]

Contină să citești

Eliberarea certificatelor și a dovezilor (anexa 9) de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ DUPLICAT ACTUL DE IDENTITATE (C.I, B.I, C.I.P, paşaport CRDS) aflat în termenul de valabilitate atât la depunerea cererii cât şi la ridicarea certificatului (în original şi copie xerox) După caz: AMENDA prevăzută de LEGEA nr.119/1996 republicată (între 100 lei – 200 […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea Transcrierii certificatelor-extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine (nastere, casatorie, deces)

 TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE – NAȘTERE – Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara. Puteți solicita transcrierea în […]

Contină să citești

Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă

 SCHIMBAREA NUMELUI SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ Art.106 alin.1.HG 64/2011- Atenţie! Actele se depun la primăria locului de domiciliu, sau în cazul CRDS- (cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), la primaria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. Termen de […]

Contină să citești

Eliberarea extraselor multilingve (naștere, căsătorie, deces)

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ ELIBEREAZĂ LA CERERE EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ PRIVIND NAŞTEREA, CĂSĂTORIA SAU DECESUL PERSOANEI. Baza legală pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:  Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare […]

Contină să citești