Atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Hațeg

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg are urmatoarele principale atribuții: Întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator. Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în […]

Contină să citești

Legislația de organizare și funcționare a Serviciului de evidența populației

Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor […]

Contină să citești