Cum obținem certificatul de urbanism și autorizația de construire?

Pasul 1.  cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc) (33KB), (pdf) (69 KB) Pasul 2. actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original) Pasul 3. documentatia tehnica necesară: Memoriu explicativ (partea scrisă), un exemplar care va conține: a) Plan de  incadrare in zona b) Plan  de […]

Contină să citești