1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
  dublă subordonare cu Consiliul Local al orașului Hațeg
 2. Serviciul Juridic Contencios,
  – executări silite
  – administrație publică locală și arhiva
  – relații cu publicul
  – protocol
  – secretariat
 3. Serviciul cadastru și agricultură
  – exploatarea pajiștilor
  – registrul agricol
  – protecția mediului

>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email