Compartimente subordonate Serviciului Arhitect Șef

  1. Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului
  2. Compartimentul Tehnic-investiții
  3. Compartimentul Autoritate de autorizare, transport
  4. Compartimentul dezvoltare

> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email