Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 215/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investitiilor in noi capacităţi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire parc fotovoltaic (C.E.F.) la nivelul orașului Hațeg“, precum și aprobarea stdiului de fezabilitate, actualizat, și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții

Proiect de hotarare nr 215 din 2023 anexa -indicatori program construire parc fotovoltaic

Contină să citești

Hotărâri adoptate

Hotărârea nr. 208/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investitiilor in noi capacităţi de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire parc fotovoltaic (C.E.F.) la nivelul orașului Hațeg“, precum și aprobarea stdiului de fezabilitate, actualizat, și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții

Hotărârea nr 208 din 2023 anexa indicatori investitie construire parc fotovoltaic

Contină să citești

Hotărârea nr. 207/2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Hațeg a unor aparate medicale, ce se impune a fi autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, achizționate în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare”

Hotărârea nr 207 din 2023 anexa contract de comodat

Contină să citești

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email