Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

 1. Direcția de Asistență socială
 2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
  dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
 3. Casa de cultură
 4. Biblioteca orășenească
 5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 13/2024 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 28/1992, cesionat, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60409 Haţeg, provenit din CF vechi 2434/G/19, nr. topografic 261/2/b/20/19, în suprafaţă de 20 m², situat în orașul Hațeg, str. Aurel Vlaicu, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției de tip garaj edificată pe teren

Proiect de hotărâre nr 13 din 2024 anexa contract de cesiune

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 11/2024 privind aprobarea rectificării înscrierii eronate din cartea funciară și totodată radierea dreptului de proprietate al orașului Hațeg, asupra unor tronsoane din DJ 687 A și DJ 687 C, situate în intravilanul unității administrativ-teritoriale Hațeg, ca urmare a dublei înregistrări a acestora, atât în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Hațeg cât și in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara

Proiect de hotărâre nr 11 din 2024

Contină să citești

Hotărâri adoptate

Hotărârea nr. 12/2024 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 28/1992, cesionat, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60409 Haţeg, provenit din CF vechi 2434/G/19, nr. topografic 261/2/b/20/19, în suprafaţă de 20 m², situat în orașul Hațeg, str. Aurel Vlaicu, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției de tip garaj edificată pe teren

Hotărârea nr 12 din 2024 anexa nr 1- contract de cesiune

Contină să citești

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE
ALE MEMBRILOR CONSILIULUI LOCAL

în anul 2020

 1. CRAI SORIN-DORIAN (viceprimar)
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BAL  MIHAI
  declarația de avere / declarația de interese
 3. BOABĂ TIBERIU-GABRIEL
  declarația de avere / declarația de interese
 4. BOTCA ADRIAN-SERGIU
  declarația de avere / declarația de interese
 5. BURCIN CIPRIAN-COSMIN
  declarația de avere / declarația de interese
 6. BUZDUCEA SOLOMON
  declarația de avere / declarația de interese
 7. COPIL FLORIAN
  declarația de avere / declarația de interese
 8. CRĂCIUN OVIDIU SILVIU
  declarația de avere / declarația de interese
 9. DEMIAN VIOREL
  declarația de avere / declarația de interese
 10. DREGOESC ANA
  declarația de avere / declarația de interese
 11. NEICONI MIRCEA-SORIN
  declarația de avere / declarația de interese
 12. PAVEL ALEXANDRU-GABRIEL
  declarația de avere / declarația de interese
 13. ŞERENGĂU NICOLETA-GABRIELA
  declarația de avere / declarația de interese
 14. ŞTEFONI  OVIDIU – ADRIAN
  declarația de avere / declarația de interese
 15. TIMIŞ NICOLAE
  timis_avere / declarația de interese
 16. VULCU GIANINA-VASILICA
 17. declarația de avere / declarația de interese

 

>>> actualizare listă

Print Friendly, PDF & Email