Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 257/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local aferent oraşului Haţeg şi a Planului Urbanistic General și a Regulamentului local aferent satelor aparţinătoare orașului Hațeg: Silvașu de Jos și Silvașu de Sus și localității componente Nalațvad, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026

Proiect de hotărâre nr 257 din 2023

Contină să citești

Hotărâri adoptate

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email