Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri adoptate

Hotărârea nr. 83/2024 privind aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă în sumă de 550.000 lei, din bugetul local al oraşului Haţeg, pentru domeniile culte religioase și programe și proiecte sportive, cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică și asiciațiilor și fundațiilor cu activitate sportivă, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Haţeg

Hotărârea nr 83 din 2024 anexa centralizator finantari nerambursabile culte  

Contină să citești

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email