Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri adoptate

Hotărârea nr. 10/2024 privind aprobarea rectificării înscrierii eronate din cartea funciară și totodată radierea dreptului de proprietate al orașului Hațeg, asupra unor tronsoane din DJ 687 A și DJ 687 C, situate în intravilanul unității administrativ-teritoriale Hațeg, ca urmare a dublei înregistrări a acestora, atât în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Hațeg cât și in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara

Hotărârea nr 10 din 2024

Contină să citești

2024202320222021

2024202320222021

Proces-verbale de ședință

2024202320222021

2024202320222021

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email